Foreningen

Foreningens navn er Gentofte Concert Band og foreningen er registreret under SE-nummer 15 48 04 75.
Foreningens formål er at fremme udøvelsen af musik for foreningens medlemmer og sikre en musikalsk udvikling, der både kommer foreningen og de enkelte medlemmer til gode. Alle medlemmer er aktive musikere i orkestret. Som medlem af foreningen kan optages personer over 15 år med de fornødne musikalske spillefærdigheder indenfor bandets instrumentgrupper.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og holdes 1 gang årligt. Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen, der vælger en bestyrelse på 6 medlemmer, som varetager ledelsen af foreningen.